هنرستان

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه امام جعفر صادق (ع)
هنرستان

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه امام جعفر صادق (ع)


هنرستان فنی حرفه ای پسرانه امام جعفر صادق (ع)

هنرستان غیردولتی علم آذین
هنرستان

هنرستان غیردولتی علم آذین


هنرستان غیردولتی علم آذین  

هنرستان موسیقی غیردولتی دخترانه بهسان
هنرستان

هنرستان موسیقی غیردولتی دخترانه بهسان


هنرستان موسیقی غیردولتی دخترانه بهسان کرج  

اخبار

آموزش‌های مهارتی هنرجویان الزاما باید در محیط کارگاهی ارائه شود


معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ارائه آموزش‌های تئوری در فضای مجازی، گفت: آموزش‌های مهارتی  هنرجویان الزاما باید در محیط کارگاهی ارائه شود….

هنرستان

ابلاغ اعتبار۱۰۰ میلیارد تومانی برای تجهیز هنرستان‌های سراسر کشور