ویدئو

ویدئو

آموزش ریاضی دهم – جلسه چهارم


آموزش ریاضی دهم – جلسه چهارم؛ ریاضیات جزو دروسی است که بسیاری از دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و همواره بخشی از کمبود معدلشان از این درس…

ویدئو

آموزش ریاضی دهم – جلسه سوم


آموزش ریاضی دهم – جلسه سوم؛ ریاضیات جزو دروسی است که بسیاری از دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و همواره بخشی از کمبود معدلشان از این درس…

ویدئو

آموزش ریاضی دهم – جلسه دوم


آموزش ریاضی دهم – جلسه دوم؛ ریاضیات جزو دروسی است که بسیاری از دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و همواره بخشی از کمبود معدلشان از این درس…

ویدئو

آموزش ریاضی دهم – جلسه اول


آموزش ریاضی دهم – جلسه اول؛ ریاضیات جزو دروسی است که بسیاری از دانش‌آموزان در آن ضعف دارند و همواره بخشی از کمبود معدلشان از این درس…