تبلیغات

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بین المللی صنعتی کوشا
دانشگاه

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بین المللی صنعتی کوشا


مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بین المللی صنعتی کوشا   

جلسه معرفی دانشگاه به دانش آموزان هنرستانی
تبلیغات

جلسه معرفی دانشگاه به دانش آموزان هنرستانی – ادامه تحصیل و انتخاب رشته


 

علمی کاربردی آموزش صنایع ایران
تبلیغات

مرکز علمی-کاربردی آموزش صنایع ایران


       

دبیرستان دخترانه غیر دولتی ارغوان
متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه غیر دولتی ارغوان


 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج
تبلیغات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج


 

مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 24 تهرانسر
تبلیغات

مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 24 تهرانسر


آموزشگاه شطرنج حرفه ای کرج
تبلیغات

آموزشگاه شطرنج حرفه ای کرج


آموزش نوین و جدید شطرنج عمیق ترین رشته ی فکری ورزشی بشر با متد روسی و ورش های جدید بین المللی توسط اساتید بنام و درجه 1…

صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان
تبلیغات

دانشگاه علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان


نیکلاس – دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش…

دبیرستان دخترانه غیر دولتی متوسطه دوم کاوشگران
تبلیغات

دبیرستان دخترانه غیر دولتی متوسطه دوم کاوشگران


دبیرستان دخترانه غیر دولتی متوسطه دوم کاوشگران