پیش ثبت نام دانشگاه قند کرج

شرایط ویژه پیش ثبت نام
با پرکردن این فرم از مزایای ذیل بهره مند گردید.

  •  امکان ثبت آنی اطلاعات
  •  مشاوره تحصیلی رایگان
  •  یادآوری تاریخ های مهم ثبت نام

خواهشمند است به منظور ارائه خدمات مناسب اطلاعات زیر را با دقت تکمیل فرمایید:

دانشگاه بین المللی علمی کاربردی قند کرج