ارزشیابی دانش آموزان سنتی نخواهد بود

ارزشیابی دانش آموزان سنتی نخواهد بود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکرد ما در طرح خوانا، رویکرد تلفیقی است گفت: متاسفانه سال هاست که در برنامه های درسی از رویکرد سنتی، برنامه های درسی مجزا، نگاه دیسیپلینی و جزیره ای رنج می بریم.

به گزارش نیکلاس به نقل از ایسنا، رضوان حکیم زاده در افتتاحیه طرح بسته تحولی “مدرسه خوانا” با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: میوه بلند مدتی که آقای وزیر در صحبت هایش به آن اشاره کرد بسیار مهم است؛ میوه خوانا، میوه تمام عمر است و امیدوارم این اتفاق بیفتد و بتوانیم در آینده این سرزمین انسان های بزرگی مانند ادبا و مفاخر ادبی کشور داشته باشیم.

وی افزود: امیدواریم دوباره شاهد ظهور حافظ ها، مولوی ها، عطارها و خیام ها باشیم که شهرت جهانی دارند. این مهم میسر نمی شود مگر آنکه پایه های خشت اول را محکم بگذاریم.

حکیم زاده با اشاره به اینکه ما فرهنگیان در این شرایط سخت تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا به خوبی از این وضعیت عبور کنیم گفت: این مهارت های زبانی پایه خواندن، نوشتن، گوش کردن و سخن گفتن که در بسته تحولی خوانا مدنظر است در درجه اول برای یک زیست سالم انسانی مورد توجه خداوند در قرآن قرار گرفته و در آیات متعددی به آنها اشاره شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه به مصادیقی از این چهار مهارت در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: رویکرد ما تلفیقی است. متاسفانه سال هاست که در برنامه های درسی از رویکرد سنتی، برنامه های درسی مجزا، نگاه دیسیپلینی و جزیره ای رنج می بریم.

حکیم زاده افزود: در این طرح به دنبال آن هستیم کودکان را در قالب طرح خوانا به ادب، مسئولیت ورزی و جرات ورزی نیز مجهز کنیم. سه مهارت مهم پایه زندگی دانش آموزان را در قبال مشکلات و مسائل زندگی تجهیز می کند. ادب سرمایه زندگی انسان هاست.

وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم این مهارت ها را به صورت تلفیقی جلو ببریم عنوان کرد: ارزشیابی سنتی نخواهیم داشت. به دنبال آن هستیم که با همکاری و تشریک مساعی، نتایج را در رفتار دانش آموزان مشاهده کنیم و افرادی داشته باشیم که زبان فارسی را به شکل درستی بخوانند و بنویسند و اگر به این مهم دست یابیم یکی از ماموریت های اساسی دوره ابتدایی در سندتحول بنیادین حتما محقق خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.